Professor med hysterisk Zoom-tabbe A

MUTE: En professor i Singapore innså først etter at forelesningen var ferdig at mikrofonen hans hadde vært avskrudd hele tiden