Rødt Kort

Pulestunt går verden rundt A

PULESTUNT: Nicolay Ramms reportasje om «Fucking» er sett av millioner. Video: NRK / Rødt Kort.