Klimaforsker: - Vil ikke klare togradersmålet

KLIMAFORSKER: Bjørn Hallvard Samset fra Cicero forklarer menneskets påvirkning på klimaet. - Norge er blant verdens største eksportører av drivhusgasser, sier Samset. Han forteller også at det blir umulig å oppnå togradersmålet dersom vi fortsetter med dagens utslipp i tjue år til.

Relaterte videoer