Så lenge kan coronaviruset overleve

FAKTISK.NO: Faktasjekkerne i Faktisk.no med informasjon om hvor lenge coronaviruset kan overleve på overflater og tekstiler.