Annonse
Annonse

SE LIVE: Bergen kommune om systemsvikten

Politidirektoratet har i dag informert om problemer med bruken av Altinn i kommunikasjonen med kommuner knyttet til straffesaker. Politiet har brukt en funksjon som har medført at kommuner ikke har hatt tilgang til digitale oversendelser og bekymringsmeldinger som politiet har ønsket å sende til kommunen. I Bergen kommune ser dette ser særlig ut til å ha rammet barnevernstjenesten. Byrådet i Bergen orienterer om deres oppfølging av oversendelser og bekymringsmeldinger fra politiet som ikke har nådd frem til Bergen og flere andre kommuner.
Annonse