Seks corona-dødsfall i Norge

18. MARS: Seks personer har så langt mistet livet som følge av corona-smitte i Norge.