Sett av millioner: - Å Gud

HUMAN: Da John Hayden fanget en mus ønsket han å slippe den ut i naturen igjen. Det gikk slik. Video: Viralhog. Reporter: Elias Kr. Zahl-Pettersen