Sjøvegan: Peker ut annen person som mulig drapsmann