Søkte i denne kummen

BLE SPERRET AV: Området over den avmerkede kummen er nå sperret av. Foto: Christian Roth Christensen. Video: NTB Scanpix og Lars Eivind Bones