Takket nei i åtte år

NEI: Arne Hurlen fra Postgirobygget takket nei i åtte år før han ble med i programmet. Foto: Kristian Ridder-Nielsen/Dagbladet