Tatt på fersk gjerning

AUSTRALIA: Tre menn blir tatt på fersken når de bryter coronarestriksjonene. Video: Queensland P.S.