Trailer Killing Them Softly

Jackie Cogan (Brad Pitt) er leiemorder i Killing Them Softly. Video: Norsk Filmdistribusjon