Utenlandske idrettsutøvere slipper ikke inn i Norge

Utenlandske idrettsutøvere slipper ikke inn i Norge.