Vekker sterke reaksjoner

INNESPERRET: Et hotell i Kina holder utrydningstruede dyr innesperret i et glassbur. Nå får de kritikk fra dyrevelferdsorganisasjoner. Bilder: VESA/RTHK/NTB