16-åring dømt for knivdrap

Skien og Porsgrunn byrett har dømt en 16 år gammel gutt fra Langesund til fengsel i seks år og en måned for knivdrap.

Domfelte må i tillegg betale en erstatning på 167.000 kroner til foreldrene til den drepte, melder NRK Telemark.

Knivdrapet skjedde i februar i år under en fest i Langesund i Telemark. Domfelte var 15 år gammel da han stakk ned og drepte en 17 år gammel gutt.

Rettens flertall mener det ikke foreligger formildende omstendigheter til å gå under lovens minimumsstraff, til tross for domfeltes unge alder.

Mindretallet ville frifinne gutten for tiltalen om forsettlig drap, og i stedet dømme ham for legemsbeskadigelse med døden til følge. Det ville gitt lavere strafferamme.

Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, sier at dommen aktualiserer en ny diskusjon om svikt i barnevern- og omsorgsapparatet.

(NTB)