Bastesen avliver rykter om svindel

TRONDHEIM (Dagbladet): Steinar Bastesens fiskeskute «Morild» er forsikret for totalt 350000 kroner i Gjensidige Forsikring, men han må ut med en egenandel på en tredjedel av forsikringssummen.

Steinar Bastesens sønn, Stein-Erik, står fast på at ventilene var stengt da han forlot skuta.

Av KJELL-IVAR MYHR

Det opplyser Bastesen selv til Dagbladet - og på den måten vil han også avlive eventuelle rykter om forsikringssvindel i forbindelse med havariet.

- Hvordan kan det være svindel når du kanskje må ut med hundre tusen kroner i egenandel? Hva slags svindel er det? spør Bastesen.

Uten spor

Selv er han ikke i tvil om at «Morild» er blitt utsatt for en sabotasjeaksjon.

- Ventilene kan ikke åpnes av seg selv. Det er klart at noen må ha vært i båten og åpnet de fire ventilene, sier Bastesen, men han har ingen formening om hvem det kan være.

Politiet holder foreløpig alle muligheter åpne, også at båten kan ha vært utsatt for sabotasje eller hærverk.

Så langt er det likevel ikke gjort vitneobservasjoner eller funnet spor som tyder på at «Morild» har vært utsatt for noe av dette.

Nye vitneavhør

Det ble i går jobbet for å fastslå tidspunktet for når ventilene ble åpnet. Skipskontrollen holder på med en beregning av hvor lang tid båten brukte på å synke.

Lensmann Kurt Nilsen vil også gjøre nye avhør av vitnet som så at motoren var i gang og at det kom vann ut av skutesida på «Morild» i 15.30-tida tirsdag.

Steinar Bastesens sønn, Stein-Eirik, har forklart at han på det tidspunktet hadde forlatt skuta, og politiet spør seg om hvem som i så fall kan ha vært om bord.
I går ble det også foretatt nærmere undersøkelser av båten og spesielt ventilene, uten at det ga nye svar.