Design

Design pä Gardermoen bærer bud om sikker sans for betydningen av klarhet i informasjon, effektivitet og brukerkomfort samt om evnen til å tilfredsstille publikums behov for ytterligere andre estetiske kvaliteter.

Oversiktig og effektivt:

Av LEENA MANNILA

Oslo Lufthavns logo og skilting fungerer som veivisere og identifikasjon. Strategien bak skiltingen går ut på å gjøre klar skille mellom de primære, informative «finn fram»-skiltene som framtrer som de dominerende, og mellom flyselskapenes skilter og all kommersiell skilting for butikker og spisesteder som er tonet ned i det visuelle bildet.

De utøvende arkitektene ved Aviaplan A/S, med sivilarkitekt Gudmund Stokke i spissen, i samarbeide med industridesigner Astrid Frøvik, har tegnet de fysiske rammene som skiltene er plassert i. De står også for utformingen av et overordnet system for glassøyler, formet som pyloner (portaler) foran inngangen til butikkene, der disse kan plassere sine logos og reklame.

Fin detaljering

Det faste inventaret - skrankene og belysningsarmaturene - er også tegnet av de utøvende arkitektene. Skrankene går i stavlimt kirsebærtre som er behandlet med olje og voks.

Skrankene har vennlig, lav profil som ivaretar rommets åpne karakter, og en skrånende, dynamisk form. Belysningskonseptet domineres av store lamper i støpt aluminium som sender lyset opp mot perforerte aluminiumsplater som dekker taket innvendig og som sender lyset ned igjen.

Mye fin detaljering gjør de faste møblene behagelige å ta og se på. Lærmaterialer er innfelt i håndlister, og oljet tre er i omfattende bruk på steder der publikum kommer i kontakt med betjeningen. Lyspærer og -rør med holdbarhet over lang tid gjør belysningen økonomisk i bruk.

Norske levereandører

Norske verksteder og fabrikker står for leveringen av mesteparten av varene og tjenestene på flyplassen, der også materialer fra norsk natur står i forgrunnen.

En av landets ledende møbeldesignere, Sven Ivar Dysthe, har fatt i oppdrag å tegne stolene og benkene til ventearealene og avgangshallen, etter premissene definert av arkitekten. Ialt 3000 seter er levert av Ørstafabrikken ForaForm A/S, og møbelstoffene kommer fra Gudbrandedalens Uldvarefabrik A/S. Kolleksjonen bærer navnet «Gardist». Et mindre antall hvilestoler med bakoverhellende, høyere rygg og forlenget sete med fothviler er plassert pa strategiske steder ved gatene.

Stolene er polstret og de har rikelig bredde på setene. Materialene er laminert tre som er beiset i farger som harmonerer med møbelstoffene, og bærekonstruksjonen er epoxy-lakkerte ståldragere.