Fant kunstmillioner

Eier av konkursrammede Galleri Kunst-Invest, Helge Steensen, er dømt til å betale 1,9 millioner kroner til konkursboet. Med renter er beløpet på over 3,5 millioner. Stein-Inge Spurkland i Bull & co. avslører hendelsesforløpet etter gravearbeid i Norge, Frankrike og Sveits.

Av SIW GRINDAKER

I fire år og ni måneder har Spurkland jaktet på midler til konkursboet i Galleri Kunst-Invest, GKI. Mistanken om misligheter var så sterk og funnene underveis så interessante at Spurkland jaktet videre, til tross for en

rekke hindre.

I dommen fra Asker og Bærum Herredsrett finner retten det «meget sannsynlig at Steensen puttet 1,9 millioner av GKI-boets midler i egen lomme». Dommeren konkluderer med at Steensen er erstatningspliktig overfor boet etter

aksjelovens ' 15-1.

Falsk faktura
- Opplegget var lurt tenkt, men klønete gjennomført. Arkitekten bak planen har oversett en del vesentlige ting, fastslår bostyrer Stein-Inge Spurkland.

Han mer enn ante at noe skurret da han fant en regning på 1,9 millioner kroner i regnskapene.

- Regningen på FF 1,5 millioner var provisjon fra GKI til et fransk selskap. Pengene skulle gå gjennom et stråselskap med adresse i England, men som ble styrt fra Sveits av en italiensk kvinne. Provisjonen skulle vedkommende

ha gjort seg fortjent til ved å gi Steensen og GKI navnet på en fransk rammemaker. Drøy betaling for en ganske banal opplysning, mener Spurkland.

Medhjelpere
Pengene ble angivelig betalt ut av GKIs kasse like før konkursen i januar 1994. Disponent og eneaksjonær Steensen fikk hjelp av den franske forretningsmannen, som nå også er saksøkt for 1,9 millioner av boet i GKI.

- Franskmannen gjorde Steensen en tjeneste ved å sende ham en faktura og flere tilbakedaterte brev som skulle bygge opp en troverdig historie og dokumentere hvorfor GKI måtte betale 1,9 millioner kroner til franskmannen. Det

er bevist at både fakturaen og brevene var falske og dessuten var skrevet flere måneder etter brevenes angivelige datoer, forklarer Spurkland.

Franskmannen og hans italienske ansatte har avgitt skriftlige forklaringer om hvordan Steensen ville ha deres hjelp til å få ut pengene av kassa.

- De har forklart at alle brevene ble skrevet på samme dag og tilbakedatert slik at det så ut som at de var fakset over et par års tid, men de ble postet kort tid før konkursen.

I egen lomme
Til Herredsretten har Helge Steensen forklart at han betalte 1,9 millioner kroner i kontanter, i en koffert, til franskmannen.

- Han innrømmer å ha skrevet falsk faktura og falske brev, men benekter å ha mottatt pengene, sier Spurkland.

Retten fant ingen grunn til å tvile på franskmannens forklaring.

Retten har også valgt å tro på det etterforskningen til Spurkland har avdekket. Saksøkte tapte på alle punkter og må betale over 3,5 millioner til boet, dersom han ikke vinner fram med en anke.