Får ikke penger til film

Styret i Audiovisuelt produksjonsfond trakk i dag støtten til Vibeke Løkkebergs planlagte film «St.Hansnatten». Dermed ser det ut til at den endelige spikeren er satt i filmens likkiste.

AVSLÅR Styreleder i AV-fondet Janken Varden (t.v)avslo i dag Vibeke Løkkebergs henvendesle om støtte til «St.Hansnatten». Daglig leder Elin Eriksen beklaget situasjonen.

Av OLE-CHRISTIAN TRONSTAD og UNN CONRADI ANDERSEN

På et styremøte i Audiovisuelt produksjonsfond i formiddag ble det avgjort at fondet trekker støtten på 11,5 millioner kroner til Løkkebergs filmprosjekt. Fondet og tidligere produsent for «St. Hansnatten» hadde satt som forutsetning at Vibeke Løkkebergs datter ikke skulle være med i filmen.

Oppfyller ikke kravene
På en pressekonferanse i ettermiddag slo et enstemmig styre fast at Løkkeberg ikke får penger dersom datteren skal være med i filmen. De hevder dessuten at søknaden om filmstøtte ikke oppfyller fondets krav.

- Henvendelsen er uklar på flere punkter. Det er ikke spesifisert hvilken produsent filmen skal ha og det er uklarheter rundt egen kapital, sier Janken Varden, styreformann i Audiovisuelt produksjonsfond.

Han opplyser at det midt under AV-fondets styremøte kom en telefaks der det ble opplyst at svenske Stefan Jarl skulle være produsent for «St. Hansnatten».

- Men det er selvsagt for sent til at vi kan realitetsbehandle det.

Trekker ikke Tonje i tvil
Direktør og daglig leder for AV-fondet, Elin Eriksen, presiserer at dette ikke dreier seg om Tonje Steinsland Løkkebergs skuespillerkvalifikasjoner:
- Dette handler om at Løkkeberg mangler den nødvendige profesjonelle distanse til materialet. Det kommer særlig frem i de siste filmene hun har gjort, sier Eriksen.

Vibeke Løkkeberg har tidligere sagt at hun ikke vil lage filmen hvis ikke datteren får hovedrollen. Hun hevder at datteren er den eneste som passer til rollen, og at det er hennes rett som regissør å velge rollebesetning. Med AV-fondets avslag i dag får trolig filmen aldri se kinosalenes mørke.