Finstemt fanfare

Lars Tiller gikk bort på førvinteren i 1994, og med sommeren vekkes minnet om maleren gjennom en velkomponert utstilling i Galleri K i Oslo. Enda bedre ville erindringsbildet blitt dersom Museet for samtidskunst - som burde ha satt en slik markering på sitt eget program - hadde lånt ut et par av sine magasinerte arbeider, som blant annet teller det mesterlige «Blå utsikt» fra 1966. Lars Tiller minneutstillingGalleri KOslo