Flyr igjen med gammel avtale

Flyverne i Braathens er villige til å sette seg bak spakene igjen dersom ledelsen godtar at den nåværende avtalen gjelder inntil en ny avtale er på plass. Men det godtar ikke Braathens-ledelsen.

Partene i flystreiken i Braathens ser ut til å stå så langt fra hverandre at det er tvilsomt om det blir noen ny mekling eller forhandling mellom partene på en stund.

- Vi er i en vanskelig situasjon, og det er ikke lett å finne en løsning på streiken, sa administrerende direktør Erik Braathen i dag like før selskapets siste innenriksfly forlot Fornebu i ettermiddag - med flygere som fløy på dispensasjon fra Norsk Flygerforbund.

Ingen av partene er villige til å komme med noen kvalifiserte spådommer om hvor lang streiken kan bli. Men flygerne i Braathens er villig til å stanse streiken dersom ledelsen i selskapet godtar at den nåværende avtale gjelder inntil det er framforhandlet en ny avtale, opplyser lederen i Braathen SAFE Flygerforening, Tore Sæter.

Flygerne har ifølge Sæter en spesialavtale som gjelder flygninger til og fra Gardermoen, og som gir flygerne kompensasjon for at Gardermoen ligger utenom Fornebu. Denne 15 år gamle avtalen gjelder charterflygninger fra Gardermoen og gjelder fram til 1. april neste år, ifølge Sæter.

Flyttegodtgjørelse
Ledelsen i Braathens er ikke villig til å la denne avtalen gjelde lenger fordi Gardermoen fra nå av er selskapets arbeidssted. Personaldirektør Halfdan Haaland i Braathens sier at flygerne ønsker betingelser i forbindelse med flyttingen til Gardermoen som langt overgår det organisasjonene til de andre ansatte har krevd.

De andre ansatte har fått sin flytteavtale som de har godtatt, og der det blant annet inngår en flyttegodtgjørelse på 25 000 kroner til dem som vil bosette seg i nærheten av den nye Oslo Lufthavn pluss gratis parkeringsplass. Ingen av flygerforeningene i andre selskaper har satt fram liknende krav, påpeker Haaland.

Sæter svarer at flygerne i SAS og Widerøe har fått avtaler der viktige elementer i Braathen-flygernes krav inngår, uten at han er villig til å si noe nærmere om hvilke elementer det er snakk om. Han er heller ikke villig til å gå nærmere inn på om det er forskjell på den gamle spesialavtalen for flygninger til og fra Gardermoen og kravene de har satt fram i de brutte forhandlingene om en ny avtale.

(NTB)