Førde vil fjerne lisensen

Tv-lisensen vil forsvinne i løpet av få år. Isteden må du abonnere på NRKs sendinger via en boks på tv-skjermen. Slik lyder kringkastingssjef Einar Førdes framtidsvyer for NRK.

- Vi har et så attraktivt tilbud at folk vil ønske å abonnere på NRK på lik linje med en avis, mener Førde.

NRK henter inn 2,6 milliarder kroner fra tv-lisensen i år. Godt over 90 prosent av kanalens inntekter stammer fra den utskjelte kringkastingsavgiften. Likevel har Førde et avslappet forhold til at denne inntektskilden om få år vil være avleggs. Og det er ikke politikerne, men teknologien, som truer lisensen.

- Avgiften er gammeldags fordi den er knyttet til tv-apparatet, mener Førde.
Han ser for seg betal-tv gjennom abonnement og betaling per program, for eksempel for filmer og sportsbegivenheter, som framtida også for NRK.

- Jeg ser ingen grunn til at ikke vi kan gjøre dette. Hadde vi innført en abonnementsordning for fem år siden, ville vi hatt atskillig færre tyvtittere enn i dag, sier Førde. Med framtidas opplegg vil det bli umulig å se NRK-programmer uten å ha betalt.

Reklamefritt NRK

Førde ser ikke framtidas NRK som reklamekanal.

- Det er konkurransefremmende for NRK å unngå avbrudd i sendingene, men det begrenser også våre muligheter. Sammen med rettighetene til å sende store sportsarrangementer følger det ofte en forpliktelse til også å sende reklamesnutter. Dette har vi i dag ikke lov til . Dermed måtte vi la alpin-VM i Vail gå til TV2, sier Førde til Dagbladet.

Han understreker at NRK har to solide bein å stå på: kringkastingsdelen og produksjonsdelen.

- Vi må forvente en nedgang i antall seere og lyttere, samtidig som utgiftene øker. Våre produksjonsressurser må utnyttes bedre til å lage barneprogrammer, undervisningsprogrammer og underholdning for andre kanaler, sier Førde, som også tidligere har foreslått at NRK blant annet bør tilby seg å lage barne-tv for TV2.

- Det vil være en betydelig etterspørsel etter våre programmer i framtida. Vi er mer robust enn de andre kringkasterne, mener Førde.

TV2-samarbeid

NRK ønsker et tettere samarbeid med TV2 i tida som kommer.
- I dag byr vi over hverandre for retten til å sende samme bilde fra samme sportsarrangement samtidig. Det er idioti og helt uakseptabelt. Vi må samarbeide, sier Førde.
Han anser ski-VM i Ramsau i februar som både prøveklut og nådestøt, og håper det blir siste gang NRK og TV2 bruker millioner av kroner på å sende de samme bildene.

Førde røper at han og TV2-sjef Arne Jensen igjen snakker sammen om denne saken.

Når det gjelder overgangen til digitale tv- og radiosendinger, samarbeider NRK med Canal Digital på distribusjonssiden. NRKs toppledelse forbereder seg på det de kaller det store teknologiskiftet: den digitale framtida som NRK mener kan gjøre tv-en til en PC og omvendt.

1,7 milliarder

Noe av det første som kommer, er en elektronisk programguide som vil gi deg både et omfattende tv-tilbud og en rekke andre tilbud ved et lite tastetrykk.

Men utfordringene er mange og kostnadene enorme. Blant annet antydes det en ekstrakostnad på 1,7 milliarder kroner dersom NRK vil opprettholde de bakkebaserte, analoge sendingene parallelt med de digitale.