Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

Hva sier du i dag?

Jon Michelet som retter voldsomme beskyldninger mot politiet og toppene i norsk næringsliv.

  •  -En sentral tese i Jernkorset synes å være at nynazismen har forgreininger høyt og lavt i det norske samfunnet. Hvordan kan en som kaller seg marxist, bidra til en så grov tilsløring av de virkelige maktforholdene i samfunnet, Jon Michelet? -For å svare litt polemisk, så er jo ikke Dagbladet noe marxistisk organ. Men Dagbladet har selv nylig avslørt at det sitter nynazister i offiserskorpset på Rygge flyplass, som er en av de viktigste NATO-flyplassene. Og nettopp for marxister i dag er det viktig å knytte an til den analysen marxister har gjort før oss - som for eksempel Komintern-lederen Dimitrov.
  •  Tror du virkelig toppene i norsk næringsliv er så uintelligente at de allierer seg med Blücher og hans krapyl?
  •  -Så du mener at det norske borgerskapet går inn for rasisme og terror?
  •  I boka spiller altså Norsk Front en hovedrolle. En liten utgruppe av politiske halvtullinger tildeles en betydning de i dag ikke har, og kan dermed innkassere en propagandaseier de aldri ville fått uten din medvirkning.
  •  -Sentralt i din bok synes det også å være at det norske politiet er fascistisk anstrøket, og at det aldri vil ta nazistene på en effektiv måte?
  •  -Du beskriver dessuten likvidasjon og voldshandlinger fra nynazistenes side. Betrakter du dette som en reell trussel mot det norske samfunnet i dag eller i overskuelig framtid?
  •   I«Jernkorset» setter du også navngitte personer inni fiktive eller oppdiktede sammenhenger. Er det ikke et problem å gjøre folk ansvarlige for handlinger de ikke har begått?
  •  -Du skal også ha beskyldt en mann - far til en av de nynasjonalistiske anførerne - for å være nazist, mens han i virkeligheten er dekorert motstandsmann.
  •  -Du ser tydeligvis også nynazismen som en stor internasjonal trussel. Men er ikke den virkelige internasjonale trusselen i dag våpenkappløpet og de etablerte strukturer i verden som tapper de fattige landene for råvarer og kapital? Og blir ikke Jernkorset dermed en nostalgisk tilsløring av dagens virkelighet, der forfatteren har satt seg fore å vinne 30-årenes åndskap?

Det Dimitrov sa, var at nazismen eller fascismen er borgerskapets åpne, terroristiske diktatur. Det er ikke et diktatur av den typen vi har i Norge i dag. Men det er klart at det eksisterer bånd mellom gamle nazister og nynazistene og mellom nynazistene og borgerskapet. Det er ikke så lett å dokumentere at disse båndene finnes. Men det er mitt håpet Jernkorset og debatten omkring boka vil bidra til å avdekke disse båndene.

Det er likevel ett bånd vi ser - og det er at det nye nazipartiet har DNA-regjeringens og alle stortingspartienes støtte til å bli opprettet, mens det er et klart flertall i folket mot et nytt nazi-parti. Særlig betenkt er jeg over SVs unnfallenhet. Den har ingenting med en marxistisk analyse av ny-nazismen å gjøre.

-Mitt utgangspunkt er at ny-nazismen kan brukes som et redskap av nettopp toppene i næringslivet. De kan brukes som provokatører mot arbeiderklassen, de progressive og kommunistene, til skitne gjerninger borgerskapet ellers ikke åpent vil forsvare - som rasistiske provokasjoer og åpen terror.

-Når det får bruk for en slik politikk.

-En ting er å slepe Norsk Front fram i TV til et propagandashow, slik Heradstveit gjorde. Noe helt annet er det å gi en bred dokumentasjon og historisk analyse av hva nynazismen står for, og hva nynazismen kan bli. Det er ikke reklame, det er å rive masken av dem.

-Ja, det er nå engang sånn at nynazistene aldri er blitt att skikkelig av politiet, uansett hvilke provokasjoner de har prøvd seg på - som forskjellige angrep på Oktoberbokhandlerne og tåregass-angrep på Youngstorget 1. Mai.

-Ja.

«Jernkorset» er en dokumentarisk thriller. Det betyr at den henter stoff fra fortiden og dagens virkelighet. Det er ikke noen fantasi-roman, selv om deler av handlingen er oppdiktet. Mye av denne handlingen finner sted i Norge i dag - og noen personer får passet sitt påskrevet. Hadde jeg beskrevet politi, statsadvokater og borgere som snille gutter, ville Morgenbladet neppe reagert. Andre har fått ¡falsk pass». Det vil si: de er utstyrt med en annen identitet enn den de har i virkeligheten.

En nærmere begrunnelse for dette og mer om arbeidsmåten kan en lese i etterordet til «Jernkorset» som Gyldendal dessverre ikke ville ha med i boka. Etterordet vil bli gitt ut som egen bok på Per Sivle Forlag - sammen med et kapittel om Quislings «utenriksminister» Finn Støren, som Gyldendal også forlangte strøket. Jernkorset - kapitlet som ble vekk er tittelen.

-De ny-nazistene som opptrer i Jernkorset er oppdiktede personer, selv om de har lånt trekk fra dagens ny-nazister.

Det er ingen tvil om at flere av dagens nynazister kommer fra nazi-familier. Og hvis noen føler seg tråkket på, får de heller gå til injuriesak.

-Nei, det er noe forbannet tull.

Arbeiderne ved for eksempel Linjegods og Zinken har møtt den alvorligste trusselen for folk flest i Norge i dag: borgerskapet og borgerstatens diktatur - uttrykt ved polititerror, trakassering og den flintharde Leif von Krogh-linja for å slå ned all arbeidermotstand. Det er i 70-åras skjerpede klassekamp vi har fått den nynazistiske bevegelsen i Norge - og den er kanskje sterkere her enn i land det er naturlig å sammenligne oss med, som det heter.

Den alvorligste trusselen mot det norske folket og verdens folk er imperialismen. VI er knyttet til en supermakt - USA - som vil redusere oss til en brikke i krigsspillet. Samtidig angripes vi hardere av Sovjetunionen enn noen annen nasjon i Vesten. Sovjet truer Norge.

Når det gjelder supermaktenes trussel mot Norge, så har jeg skrevet om det i den forrige boka mi - Mellom barken og veden. Og hvis jeg har noe mål med mitt forfatterskap, så er det i hvert fall ikke å spa opp noen nostalgi, men gå rett inn i de problemer som er brennende for arbeiderklassen i dag.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media