Hypertekst

Definisjonene på hypertekst er mange. Her førsteamanuenisis Espen Aarseths forsøk på å forklare.

- Hypertekst er tekststrukturer på Internett, en måte å strukturere tekst som åpner for andre muligheter enn dem man har i et vanlig medium, for eksempel papir. Hypertekst gjør det mulig å lage et nettverk av tekstbiter som kan fungere sammen i en helhet.

- Andre definisjoner går på at hypertekst rett og slett betegner all elektronisk tekst. Atter andre definerer hypertekst som en betegnelse på en bevegelse som har som mål å utvikle tekststrukturer. De mest kjente eksemplene er å finne på Internett. Det var forøvrig Ted Nelson som skapte termen i 1965.