I stort slag

Michelet, Jon

  •  Hermed hopper vi med forfatteren fra det dokumentariske til thrilleren, og fra nå av går det blodig for seg. Den stuttvokste Jorge med Chaplin-figuren ter seg som rene villmannen, det han er oppdratt til, og blir et problem for sine nynazistiske arbeidsgivere. Handlingsstedet blir nå mest Notodden, Telemark, der romanens andre hovedperson kommer inn. Politiadjutant Thygesen med brennevin i blodet og et hjerte av gull. Sjefen for det nyopprettede terror-politi, her kalt Rude, er overbevist om at Jorge & Co-'s terrorhandlinger er marxist-leninistenes verk. Han får vippet politimann Thygesen ut av stillingen, hvorpå denne starter sitt private felttog mot naziterroristene. Jakten går, skuddene smeller, intriger spinnes, avsløres, tildekkes. Lesere som søker spenning kan godt unnvære Detektimen en stund framover, så sant de økonomiserer med lesingen, hvilket kan falle vanskelig. Hele veien dokumenterer forfatter Michelet sin evne til nøyaktighet hvor det gjelder landskap, veier, våpen, alle kontrollerbare detaljer. Hva dokumentasjon ellers angår, får en bare ha in mente at Michelet vil ha has på kapitalistene og fortrøster seg til det meget omtalte folket. Bare sjelden - og det er taktisk klokt - tillater han seg kommentarer på egne vegne: «Småborgerskapet avler ikke fascismen og nazismen. Men det er et viktig rekrutteringsområde for folfolk.» Pluss en og annen flåsete bemerkning: «Israels terrorister hadde nok med å drepe palestinere like utenfor Israels grense.». Rent ortografisk løper den skarpskodde stilisten Michelet rent løpsk for å gjøre seg folkelig, mest mulig skal ende å a, for eksempel anledninga, mens det straks heter skuten. Men denne amanien er jo en del av sjargongen på de kanter.
  •  Drivende godt romanhåndverk er det ellers hele veien. Tankevekkende tall blir også smuglet inn under Thygesens etterforskning. 3638 norske sjøfolk omkom ved krigsforlis, tyskerne henrettet 366 nordmenn, 164 motstandsfolk falt i kamp. «Norge sendte 760 jøder til dødsleirene, Danmark utleverte bare åtte.» Michelet hevder at 8 nordmenn meldte seg til SS-divisjonene. 6 000 deltok i kampen mot Sovjet. Etter hvert som romanen utvikler seg fra dokumentarisk til thriller, er det jo greit hvor m-l'ern og Oktober-mannen Jon Michelet vil hen. SÅ denne gang skal han slippe å gjøre avbikt på kammerset for å ha latt seg omfavne av Dagbladet. Dog, formastelige som vi er, kan vi ikke frikjenne ham for å ha skrevet en raflende roman, som iallfall har innslag av uomtvistelig angrepsstoff på det systemet han hater så lidenskapelig.