- Ikke ta imot gaver

- Nei, nei og atter nei. Kongehuset bør ikke ta imot sponsorgaver fra det private næringsliv. Leserne var krystallklare i sin holdning da Dagbladet i går inviterte innringere til å si sin mening om sponsing av kongehuset.

«Uheldig kopling mellom kongehus og næringsliv.» «Farlig blanding.» «Kameraderi.» «Undergraving av kongehuset som nasjonalsymbol.» Dette er noen av reaksjonene da Dagbladet åpnet sine telefonlinjer for folkemeningen i to timer i går kveld. Flere hundre ga sin reaksjon over telefon, i tillegg valgte en rekke Dagblad-lesere å gi sitt synspunkt på den siste tids hete kongehusdebatt på nettet. Også på nettet uttrykte flertallet bekymring for at kong Harald er i ferd med å bli næringslivets konge.