Kan NRK reddes?

Når en forvirret mann i protest mot det elendige helsevesenet stanser sin bil på motorveien, skyter hunden sin, setter fyr på bilen og deretter skyter seg selv, da er det godt fjernsyn.

Dette, og liknende scenarier, boltret Danny Schechter seg med i et foredrag på De nordiske TV-dager. Han slutter seg til rekken av amerikanske medieobservatører som advarer mot den katastrofale utviklingen i amerikansk tv-journalistikk. Åpningstemaet for de tre dagene var ekstrasendinger i norsk tv, og spørsmålet om vi her også får syke menn som skyter seg på tv.

  • Nordiske TV-dager hadde i år 600 deltakere og er vårt viktigste mediefaglige forum. I år var tv-nyheter et gjennomgangstema, men det ble også diskutert tv-underholdning, Internett og rene tv-faglige tema.
  • Robert McChesney er medieprofessor ved Wisconsin-universitetet. Han fortalte at det tok bare ti år for fjernsynet på New Zealand å forfalle til ren søppelparodi og bli enda verre enn i USA, fordi myndighetene løsnet på finansieringsmulighetene og lot en kringkasting som lå på høyde med dagens norske, forfalle totalt.
  • Men hva kan vi gjøre med det? Vi må organisere oss mot det, var det forbløffende svaret fra amerikanerne. Vi har frie valg, en fair økonomi, lik adgang til utdannelse, og som vi kan samle oss om miljøet, mot rasisme, mot tobakk, kan vi også samle oss mot dårlige massemedier, sa McChesney. Han har vært dokumentarproducer i CNN og ABC og arbeider nå i det uavhengige Globalvision i New York. Schechter fortalte om grupper forskjellige steder i USA som organiserte seg i protest mot dårlig tv. Han er også å treffe på Internett for utålmodige og misfornøyde journalister. Spørsmålet blir altså om det går an å samle seg mot eter-forurensningen også?

Foredragene slo rett inn i den aktuelle debatt om fjernsynet i Norge: Hvordan skal vi berge allmennkringkastingen? Hva skjer når konsesjonsinnehaverne ikke retter seg etter betingelsene?

Hans utgangspunkt var demokratiets forfall og med det medienes. Høstens valg til Representantenes hus vil vise at 70 prosent av amerikanske velgere ikke vil gå til urnene fordi de vet at det er administrasjonen og markedet som styrer alt likevel i et neo-liberalistisk samfunn. Amerikanske barn vokser opp i en kommersiell tv-marinade kontrollert av Disney og noen andre konglomerater, og ingen kommer til orde, sa han. Hans kollega uttrykte det slik: Det er lettere for et afrikansk villdyr å komme på tv enn en middels politiker.