Kjendishjelp hjalp ikke

AV-fondets styre lot seg ikke imponere av at OL-kjendis Gerhard Heiberg, tidligere statsråd Finn Kristensen og filmmannen Petter Vennerød ble med på Vibeke Løkkebergs nye filmlag: «St. Hansnatten» fikk ingen penger på gårsdagens styremøte.

Styreleder Janken Varden utelukket ikke at AV-fondets styre kan innkalles på kort varsel for å behandle saken igjen. Men da må Løkkeberg og hennes medspillere ha noe mer å komme med enn det brevet på to A4-ark som var grunnlaget for gårsdagens behandling:

- Det var ingen formell søknad, sa Janken Varden.

Krever Tonje

Og uansett hva Løkkeberg måtte komme opp med i framtida, så lenge hun fortsatt krever at datteren Tonje K. Kristiansen skal ha hovedrollen, så får hun aldri penger fra AV-fondet.

- Det begrunner vi i en vurdering av Vibeke Løkkebergs siste filmer og hennes manglende profesjonelle distanse når hun har seg selv eller sine barn foran kamera, sa AV-fondets direktør Elin Erichsen.

- Løkkeberg har malt seg opp i et hjørne. Det blir vanskelig å gå videre med de forutsetningene hun har, sa Varden.

Vibeke Løkkebergs forsøk på å hente ut de 11,5 millionene fra AV-fondet var i korthet slik: Et nytt produksjonsselskap, «St. HansNatten Filmproduksjon AS», opprettes for å ta seg av produksjonen av filmen. Dette selskapets styre fylles opp med kredittverdige kjendiser fra film, nærings- og samfunnsliv.

- Ellers er det en rekke uklare punkter, sa Varden.

Styrlederen peker på at Løkkeberg ikke har lyktes i å finne en ny utøvende produsent etter Axel Helgeland, ingen ny dansk medprodusent etter Zentropa, ingen ny partner i TV-bransjen etter TV2 og ingen skriftlig bekreftelse på at Europafilm AS overtar filmens distribusjon fra Norsk Filmdistribusjon.

«En henvendelse»

Alle disse uklarhetene må avklares før AV-fondet kan behandle saken. Varden kalte brevet fra det nye selskapet - undertegnet påtroppende styreformann Petter Vennerød - for «en henvendelse», fordi det «ikke oppfyller vesentlige krav som stilles i henhold til AV-fondets retningslinjer».

Ikke andre vesentlige krav heller, for den saks skyld, for Vennerød selv vet ikke hvem som eier det selskapet han selv har sagt ja til å være styreformann i.

- Ikke noe problem, så lenge selskapet har som formål å få laget denne filmen, sier Vennerød.

Han innrømmer at hele konstruksjonen bærer preg av hastverksarbeid, men mener Løkkebergs gode hjelpere fikk gjort mye på kort tid. Men ikke nok, altså.

- Nei, i og med at AV-fondet står fast på sine betingelser, så er det vel ikke annet å si enn...adjø og takk for kaffen, sier Petter Vennerød.