Kreftfarlig øl

Folk som bare drikker øl og sprit har markant større risiko for å få kreft i munnen og spiserøret enn dem som foretrekker vin, viser en ny oppsiktsvekkende undersøkelse. Faktisk kan et moderat vinforbruk redusere risikoen for å få kreft.

Dette fastslår en dansk studie som presenteres i det prestisjetunge tidsskriftet British Medical Journal.

Ovverlege Morten Boysen ved Rikshospitalets øre-, nese- og halsavdeling er skeptisk:
- Slik vi har forstått sammenhengen mellom alkohol og kreft tidligere, er det alkoholmengden, ikke typen, som har vært avgjørende. Hvis vin beskytter, er det nytt for meg, sier han til Dagbladet. Han tar forbehold om at han ikke har studert funnene i detalj.

Mangedobbel risiko

I den ferske danske studien er 15117 menn og 13063 kvinner mellom 20 og 98 år fulgt opp fra 1964 til 1993. 156 av dem utviklet kreft i munnen eller spiserøret.

  • De som drakk sju enheter eller mer i uka, og da hovedsakelig vin, hadde en markert lavere kreftrisiko enn dem som ikke drakk.
  • Blant dem som drakk fra sju til 21 enheter i uka, hadde øl og spritdrikkerne seks ganger høyere risiko for kreft, sammenliknet med dem der 30 prosent av totalinntaket var vin.
  • Undersøkelsen bekrefter at et stort alkoholforbruk mangedobler kreftrisikoen i munn og spiserør. De som drikker mer enn ti enheter daglig tolvdobler risikoen.

- Sammenliknet med folk som ikke drikker, tyder noen funn på at moderat vindrikking faktisk forminsker faren for kreft i munn og spiserør, sier seniorforsker Morten Grønbeck ved Institutt for Sygdomsforebyggelse i København til Jyllandsposten.

Kosthold ikke med

- Det er interessant at gruppa som drikker vin har lavere risiko, men vi får ikke vite hvorfor. Generelt sett røyker vindrikkere mindre enn dem som drikker øl, og de spiser oftere sunnere. Det er derfor en svakhet at kosthold ikke er tatt med i betraktning, sier forsker Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret til Dagbladet.

- Vindrikkere er ulike dem som drikker øl og sprit. De er ulike også på andre områder som gjelder kreftrisiko. Derfor ville det ikke overraske meg om vi også vi fikk tilsvarende resultater i Norge, sier Kjærheim.
Hun legger til at andre studier viser at det folk drikker mest av i et land, også øker kreftrisikoen. Vin er mer kreftfremmende i Italia, mens øl øker risikoen i USA.