Ny bransjeavtale på vei

Den norske Bokhandlerforening (DnB) og Den norske Forleggerforening (DnF) er blitt enige om en skisse til en ny bransjeavtale for bokomsetning i Norge.

Fast pris og bokhandlernes enerett for omsetning av skolebøker blir to av grunnpilarene i den nye avtalen. Andre bøker enn skolebøker skal kunne selges gjennom andre salgskanaler. Bokhandlerne skal fortsatt ha skaffeplikt for alle titler.

Forhandlingene om en ny bransjeavtale ble brutt sist fredag. Dermed lå det an til et fritt bokmarked i Norge fra kommende årsskifte. Men samtalene har fortsatt etter dette bruddet. Skissen som det nå er blitt enighet om, er resultat av forhandlinger som er ført under de to foreningenes årsmøter i Trondheim.

Formann Mads Liland i DnB og formann Sindre Guldvog i DnF holdt dag en felles pressekonferanse der de fortalte om hovedpunktene i den avtalen som foreningene skal forhandle videre om så snart de har avsluttet sine årsmøter. Både Liland og Guldvog forsikret at det nå skal gå ganske raskt å bli enige.

- Dette skal sikre en ny bransjeavtale som ivaretar de utdannings- og kulturpolitiske hensyn, samt distriktsbokhandlenes plass i lokalsamfunnet, heter det i en felles pressemelding fra DnB og DnF. (NTB)