Over til ... ... Kastrup?

Torsdag får kongeriket sin hovedflyplass på romeriksprærien. Men storflyplassen ligger trolig sør for Skagerrak. Over til Gardermoen: Ringen er sluttet når Oslos nye lufthavn blir offisielt åpnet kommende torsdag. Hovedflyplassen ligger på slettelandet der norske flypionerer gjorde sine første halsbrekkende øvelser for 86 år siden.

Flatlandet på Romerike har så ærerike tradisjoner i lufta at mange fortsatt har vondt for å svelge tvangsflyttingen av luftfartsmuseet til Bodø. På Kjeller fikk vi vår første landflyplass i 1912, samme år som de første militære flyoperasjonene skjedde fra ei stripe på Gardermoen. I et slikt perspektiv er norsk luftfart kommet hjem. Alternativene har mange aldri villet ta helt alvorlig - enten det har dreid seg om Hobøl, Hurum, Ås eller Nesoddlandet. Eller Ekeberg, som ble lansert for over 60 år siden.

  • Luftfartskomiteen av 1932 var uvanlig framsynt da den slo fast at en såkalt delt løsning er uheldig. Den gang var flytrafikken splittet mellom stripen på Kjeller og noen flytebrygger på Gressholmen. Alle funksjoner ble samlet på Fornebu, som også fikk sin sjøflyhavn. Akkurat den kan Gardermoen aldri hamle opp med, men charter- og rutetrafikken blir samlet igjen, slik den var på Fornebu før 1972. Dette er en ubetinget lettelse for de fleste som er bosatt utenfor det sentrale Østlandsområdet.
  • For det indre Østlandet er den nye hovedflyplassen den viktigste vekstimpulsen siden Lillehammer-OL. Gjennom århundrene har innlandsfylkene ligget der i sin bakevje mens kystfolket har levd høyt på seil og sild og olje. Slik presset stedsvalget seg fram. Gardermoen seiret i en øvelse der det ble brukt klassiske maktmidler i norsk lokalpolitikk, enten utøverne har slåss om en veistump eller et rikshospital. Skildringen av spillet i kulissene er derfor ikke egnet til å skape forundring. Norske samfunnsaktører har alltid pleid å snakke sammen, selv om det nå skjer på romeriksprærien og ikke i et bøttekott på Youngstorget. Det som fortsatt kan vekke nysgjerrighet, er de dulgte hendelser i tåkeheimen på Hurum. Der er det fortsatt uløste mysterier som roper på forskere og gravende reportere.
  • Oppsiktsvekkende i norsk tradisjon er den effektive prosjektstyringen. Gardermoen blir ferdigstilt til fastsatt tid og til fastsatt pris. For vel ti milliarder kroner har 13 kvadratkilometer land skiftet karakter og blitt Europas mest moderne flyplass. Jo, det står respekt av prosjektdirektør Bjørn Sund, han hadde også en sikker hånd om OL-anlegget på Lillehammer. Like imponerende er ikke håndteringen av lokalbefolkningen i Nannestad og Ullensaker. Mange må for all framtid leve med betydelige miljøproblemer. Noen er blitt drevet fra gård og grunn uten tilstrekkelig økonomisk kompensasjon. De verst stilte sitter psykisk nedbrutt igjen etter sitt møte med storsamfunnets betongfundamentalister.
  • Den nye flyplassen er mest et monument over børs, selv om den har katedralens storslåtte linjer. Norske formgivere har fått utfolde seg innen arkitektur, utsmykning og design. Både form og materialvalg gir øyet mange gleder. Men kritikerne kan med stor rett hevde at design har gått på bekostning av funksjonalitet. Prøveperiodens mangel på postkasser og pissoarer - de trengende burde helst ta med egen potte - er illustrerende eksempler. Dette er ikke et resultat av tilfeldigheter, men et uttrykk for den økonomiske kynismen som preger hele prosjektet. Hver kvadratcentimeter asfalt er verdsatt som gull. For enhver pris skulle flyplassen være lønnsom fra første dag - ja, i prinsippet er det en seddelpresse som tas i bruk på torsdag. Men er dette egnet til å skape forundring? Sjefen i Luftfartsverket er jo sunnmøring.
  • Selv om torsdagens åpningsseremoni på Gardermoen markerer at ringen er sluttet, kan det godt være at tyngdepunktet er forskjøvet fra Romerike i løpet av planleggingsperioden. Åpningen skjer kanskje noen tiår for seint. Norsk luftfart har hatt sine dristige gründere, men politikerne har ikke alltid vært like framsynte som Luftfartskomiteen av 1932. Den første flyturen fra norsk jord ble foretatt av grev Cederström, en svenske. Den driftigste flyplassutbyggeren var okkupasjonsmakten, den tyske. Og flyselskapenes internasjonale rutenett kan tilsi at vår storflyplass egentlig er dansk. Over til Kastrup!