Press banken din

I løpet av noen få uker har banken doblet rentene på lånet ditt. Ikke godta det uten kamp! Dagbladets økonomireporter Torgeir Lorentzen gir deg råd om hvordan du bør forhandle om bedre rente.

Renta har steget fra 5 til 10 prosent. Det betyr tøffe tider for alle som har store lån. Nå er det din oppgave å bekjempe bankenes grådighet.

Ikke slik å forstå at banken har skylda for hele rentehoppet. Slett ikke. Det meste kan forklares med uroen i finansmarkedene som har gjort det dyrere for bankene å skaffe seg penger.

Men dette er ikke hele forklaringen. Flere banker benytter nå nemlig sjansen til å øke sine inntekter i ly av uroen. Av brevene mange har fått fra banken er det lett å lese seg til at lånerentene stiger mer enn rentene på innskudd.

Slår til

På godt norsk: banken låner penger billig av sine kunder for å låne dem ut dyrt til andre kunder. Slikt kalles rentemargin, og er for tida av den voksende sorten.

Det beste beviset på at bankene nå klinker til og håper det beste ser vi på rentebarometrene. Mens det for en måned siden var minimal avstand mellom den dyreste og den billigste av landets tretti største banker, er avstanden i dag stor.

Ett prosentpoeng skilte den billigste fra den dyreste for en måned siden - i dag er forskjellen opp mot tre prosentpoeng.

Ring og skriv

Tida er derfor kommet for å pleie sin egen lommebok! Kontakt banken, argumenter saklig, legg press - slik kan du spare deg selv for både utgifter og framtidige betalingsproblemer. Dette erbåde i din og bankens interesse.

Før du ringer, skriver til eller ber om et møte med banken, må du forberede deg. Noter dine beste argumenter for at renta bør settes ned på lånet ditt. Plukk argumentene som passer for deg fra denne lista:

1. Sjekk alternativene:

Legg ikke skjul på at du vurderer å bytte bank dersom det lønner seg. Dersom rentevilkårene er bedre andre steder, er det ditt beste argument. Hent gjerne inn tilbud fra en av konkurrentene.

2. God lønn:

En sikker betaler er en god kunde for banken - tjener du godt, er det et pluss. Et lån som ikke er større enn vel to ganger årslønna, betjener du lett. Fortell gjerne banken om lønnspåleggene du har fått siden lånet ble tatt opp.

3. Betalingshistorie:

Kunder som roter med brukskonti og betalingsforpliktelser står lavere i kurs enn ryddige kunder. Dersom du har ditt på det tørre, bør du minne banken om det.

4. Totalkunde: Banken foretrekker kunder som har mange engasjementer i banken. Hvis du kjøper aksjer, har lønnskonto og lån i samme bank, er du en drømmekunde. Drømmekunder er verre å miste - de er pengemaskiner for banken.

5. Fri til banken:

Dersom du er i etableringsfasen, er det sannsynlig at du også seinere i livet trenger lån (til større hus, bil eller hytte). Banken ønsker seg trofaste kunder, fortell banken at du er en slik.

6. Vær hard:

Vis at du mener alvor. Grundige argumenter vitner om alvor. Det samme gjør gjentatte henvendelser. Dersom pågangen på låneavdelingene blir stor, vil ledelsen få høre om det. Det er selvsagt ingen garanti for at renta bedres, men faren for at ingenting skjer er større dersom du ikke gjør noe.

7. Vis verdiene:

Ta ny verditakst på boligen din. Det vil vise banken at sikkerheten for lånet er bedre enn før.

8. Alternativer:

Sjekk om banken din også tilbyr lån via egen telefonbank. Disse har både lavere rente og lengre åpningstid.

Vær masete

Svært få liker å mase. Å klage på renta kan oppfattes som mas. Likevel er det nettopp det du bør gjøre i tida framover.

Så lenge norske banker velter alle sine bekymringer over på lånekundene, fortjener de ikke bedre.

Hvorfor kan ikke bankene tenke mer langsiktig enn de gjør i dag? I sommer og høst har knapt det ene brevet med rentevarsel blitt kaldt før det neste har gått i trykken. Kunder som har tenkt å bli i banken i tjue år eller mer, fortjener å bli behandlet med større respekt. Det vil også banken tjene på i form av lojalitet.

Renta i pengemarkedet er høy - om lag 8 prosent. Fra dette markedet skaffer bankene en del av de pengene de seinere låner ut. Spør du banken, vil de fortelle deg at de trenger fra 0,8 til 1,3 prosentpoeng påslag på pengemarkedsrenta for å tjene til livets opphold.

I dag legger mange på det dobbelte.

Og det skjer til tross for at nær samtlige økonomer og analytikere her i landet er enige om at dagens rente i pengemarkedet er for høy. Renta skal med andre ord ned på sikt.

Likevel er bankene lynsnare med å lesse sine sorger over på kundene. I beste fall fører det bare til at lønnstillegget spises opp, i verste fall skaper det store gjeldsproblemer.

Tjener fett

Selvsagt skal bankene få lov til å tjene penger. Det gjør de da også til gagns. Men å bedre sine driftsmarginer i en situasjon som er vanskelig for tusenvis av lånekunder, er ufint.

Deres heteste argument er at de regner med å tape mer på utlånene sine i framtida. Derfor skviser de sitronen hardere.

Snakk om selvoppfyllende spådom!