Satser på kommers

BERGEN (Dagbladet): - Starten på NRK2 var skjemmet av en fullstendig forfeilet markedsføring, sier Trond-Viggo Torgersen. Han fyrer snart av bomben som skal gjøre kanalen bredere og mer kommersiell.

Marit Christensen, Turid Birkeland, filmer, kultur, humor og ungdomsserier er noe av resepten dr. Torgersen har skrevet ut for høsten.

- Hvis ikke det hjelper, veit jeg ikke hva vi skal finne på, sier den avtroppende NRK2-sjefen.
Helt siden starten har folk oppfattet NRK2 som sær og smal. Dagens markedsandel for kanalen på 2,5 prosent er bare halvveis mot målet, og NRK2 har vært nødt til å snu kappa etter vinden.

Foreløpig er målsetningen bare nådd i beste sendetid, der NRK2 nå er like stor som TV3 og litt mindre enn TVNorge.

Ryddet opp

Mandag overleverer Trond-Viggo Torgersen kanalansvaret til fjernsynsdirektør Hans-Tore Bjerkaas. Samtidig blir Trond-Viggo kultursjef for NRK1 og NRK2.

Han overtok på nyåret i fjor ansvaret fra Stein Roger Bull, som takket for seg etter bare fire måneder. Da hadde kanalen mistet 40 millioner kroner og to sendetimer daglig.

Torgersen startet oppryddingen i en kanal som markedsførte seg med postkort der en mann bæsjer blått.
- Det var helt feil. Kanalen ble oppfattet som sær, noe som ikke angikk folk flest. Det har riktignok vært noen eksperimenter underveis, men i realiteten har det meste vært ganske tradisjonelt og NRKsk, mener Trond-Viggo.

Hysterisk

- Forstår du likevel kritikken?

- Jeg synes den er litt hysterisk. Det må være rom for alternativer.

Trond-Viggo mener særlig to konsepter kunne virke provoserende, «Puck» og «XS».
- Nå blir det slutt på eksperimentene?

- Vi har ikke råd til det. NRK2 er også blitt beskyldt for å være for hippe og urbane, og det er noe vi tar til oss og jobber med. Dessuten er vi ferdig med spebarnsperioden nå, mener han.

Derfor er han også i svært liten grad med på kritikken Allmennkringkastingsrådet fremmet i Dagbladet i går. I deres rapport for 1997 etterlyses blant annet barneprogrammer, flere religiøse programmer, samisk, nynorsk og en mindre sekterisk musikkprofil.

- Rådet kan ikke ha sett på NRK2, sier Trond-Viggo.

- Kritikken av musikkprofilen skjønner jeg ikke, og det har aldri vært meningen at kanalen skulle ha barneprogrammer. Men jeg er enig i at vi kan ha flere religiøse programmer og at nynorskprosenten kunne vært høyere.

- Hva er ditt eget favorittprogram?
- «Venner for livet».

- Og på NRK2?
- Jeg er mest fornøyd med «XLTV» med Espen Thoresen, en genial nyskapning og en morsom kombinasjon av radio og tv, sier han og ramser i tur og orden opp «U: Filter», «Absolutt», «Hovedscenen» ...

- Og det minst vellykte?
- «Halvbror til reven» kan bli dobbelt så godt.