Testikkelkreften øker mest

Norge ligger på verdenstoppen i antall nye testikkelkreft-tilfeller. De siste tjue årene har forekomsten av sykdommen økt med 250 prosent. Nå skylder stadig flere forskere på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.

Statistikken er ikke til å ta feil av: Sammen med Danmark topper Norge den internasjonale listen over forekomsten av testikkelkreft. Rundt tusen norske menn lider til enhver tid av den smertefulle sykdommen. For hvert år øker antallet nye registrerte tilfeller. I år vil 200 menn få dia- gnosen - de fleste av dem i alderen 15- 29 år.

- Kreft i testiklene er blitt den vanligste kreftformen hos unge menn. Den prosentvise økningen i Norge og Danmark er svært høy. Fortsatt vet vi lite om hva som forårsaker det, sier forsker Steinar Tretlie ved Kreftregisteret.

Testikkelkreft er det mannlige svaret på brystkreft, og må ikke forveksles med gammelmannssykdommen prostata-kreft. Mange mener at dersom en finner årsaken til at menn rammes av kreft i testiklene, vil en også ha svaret på hvorfor sædkvaliteten blir stadig dårligere.

Store nasjonale forskjeller

I denne uka ble en ny britisk kreftundersøkelse offentliggjort. Den viste en økning i testikkelkrefttilfeller i Storbritannia på 80 prosent de siste 25 årene. I samme periode steg hyppigheten i Norge derimot med over 200 prosent. Forskermiljøet avviser at de gigantiske nasjonale forskjellene skyldes registreringsvansker; til det er testikkelkreft for lett å oppdage.

- Til og med innad i Norden er forskjellene enorme. Det at Finland og Sverige har så mange færre syke enn oss, tyder på at det kan være noe i miljøet som forårsaker det, sier Tretlie.

Østrogenets forbannelser

For til tross for at de fleste forskermiljøer ikke forventer å løse kreftgåten på mange år ennå, surrer spekulasjonene om mulige årsaker.

- Den mest populære teorien i dag er at det kvinnelige kjønnshormonet østrogen øker risikoen for testikkelkreft. Og da snakker man ikke bare om tradisjonell østrogen, men om østrogenhermende stoffer , forklarer overlege og dr.med. Ketil Heimdal.

Han viser til funn i en undersøkelse utført for Den Norske Kreftforening. Den antyder at høye østrogennivåer i bestemte deler av fosterlivet har betydning for sykdommen. Dette stemmer godt overens med det de britiske forskerne kom fram til.

Begge undersøkelsene viser nemlig at førstefødte sønn og toeggede tvillinger har høyest risiko for testikkelkreft. Forklaringen som gis er at det i disse svangerskapene er en høyere oppsamling av østrogen i mors blod.

Kjemisk mat

Samtidig har mors diett betydning. Den gravides inntak av østrogenholdig mat påvirker fosteret i spesielle perioder av svangerskapet. Stadig flere kreftforskere legger nå andre teorier til side og fokuserer bare på kjemikalier brukt i matvareproduksjon. 25 prosent av alle matvarer i verden er, ifølge en EU-rapport, infisert av ulike kreftframkallende sopptyper. Nord-Europa, som har lengst tradisjoner for å sprøyte frukt og grønnsaker, har blant annet langt flere testikkelkrefttilfeller enn land i middelhavsområdet.