Unyansert fra Brodin

Elin Brodins nye bok «Madonna med barn» har klare svakheter. I USA blir alltid innbitte abortmotstandere spurt om de ville latt datteren sin ta abort hvis hun ble voldtatt. Slik måles konsekvensen i motstanden. I Elin Brodins «Madonna med barn» er denne situasjonen snudd om.

Svakheter

Som roman har også boka klare svakheter. I små passasjer møter vi Irmelin en ti års tid seinere, og hun er svært isolert og desillusjonert. Men dette planet er det etter hvert vanskelig å skille fra handlingsnivået. Er det den distanserte og mer erfarne eller den 15 år gamle Irmelin som reflekterer over hva som skjer? Hovedproblemet med boka som roman er imidlertid at den er så statisk. Her er det veldig lite utvikling, både i handlingen og hos karakterene.

Når Irmelin bestemmer seg for å beholde barnet føler hun en stor lettelse, og i forbausende liten grad opplever hun det som traumatisk at barnet er resultatet av en voldtekt.

«Madonna med barn» klarer verken å gripe hjertet eller intellektet.