ØKONOMISKE PROBLEMER:
Jonas Gahr Støre
ØKONOMISKE PROBLEMER: Jonas Gahr StøreVis mer

Nekter å være åpen om formue og investeringer:

Støres stahet svekker ham

En politiker som vil bli statsminister må fjerne all tvil om at det er rene linjer i forholdet mellom det private og det offentlige.

Meninger

Jonas Gahr Støre er kjent for å være en analytisk person og politiker. Som utenriksminister hadde han fast grep om den komplekse konflikten i Midtøsten. Som helseminister ble Støre raskt handlingsdyktig i et krevende politisk område. Han er kjent for å sette seg raskt inn i sakene og utålmodig lete etter løsninger eller gangbare standpunkter. På ett område svikter det likevel gang på gang. Det gjelder Støres privatøkonomi, investeringer og formue. Her ser vi en annen side av statsministerkandidatens personlighet: Hans stahet og sviktende evne til å lytte til gode råd. Derfor blir Støres gylne klassebakgrunn og privatformue et tilbakevendende tema som svekker hans troverdighet som sosialdemokratisk leder.

Det er helt urimelig å kritisere Jonas Gahr Støre for at han vokste opp på Oslos vestkant og arvet betydelige midler. I likhet med alle andre politikere skal han bedømmes på grunnlag av politiske verdier, praksis og resultater. De fleste – uavhengig av politisk ståsted – vil medgi at mannen har mye å fare med. Desto merkeligere er det at Støre ikke tar bedre vare på sin troverdighet. Han synes å være blind når det gjelder mulige konflikter mellom sine politiske standpunkter og sine private økonomiske transaksjoner og nettverk. Det begynte med Tschudi-affæren i 2012 og fortsatte med Støres investering i et byggeprosjekt der det ble benyttet løsarbeiderkontrakter. I det siste solgte Støres familieselskap seg ut til den «forfulgte» milliardæren Stein Erik Hagen. Nå avslører Dagens Næringsliv at Støres familieselskap har kjøpt seg inn i aksjefond som ikke følger de samme etiske regler som oljefondet er pålagt. Bl.a. etter påtrykk fra Støre og Ap. Han vil heller ikke gi opplysninger om hvilke fondsinvesteringer det er snakk om.

Det er mer. Overfor DN har Støre bekreftet at han fortsatt vil kontrollere familiens investeringsselskap gjennom sine to sønner hvis han blir statsminister. Omtrent slik Donald Trump gjør det.

Ingen hevder Jonas Gahr Støre har gjort noe ulovlig. Han følger også Stortingets regelverk når det gjelder verv og økonomiske interesser. Samtidig handler ikke denne saken om å tilfredsstille reglenes minimumskrav. Støre bør følge eksemplet til meklertoppen Jon Gunnar Pedersen (H) da han ble statssekretær for Siv Jensen. Pedersen overdro alle sine eierfullmakter og aksjonærrettigheter i sine investeringsselskaper til en advokat. Støre bør dessuten gi full informasjon om sine investeringer. En politiker som vil bli statsminister må fjerne all tvil om at det er rene linjer i forholdet mellom det private og det offentlige.