<div>STØTTER ISLAMSK RÅD NORGE: Fahad Qureshi (t.v.), Islam Net, anerkjenner at Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar gjør mye godt for samfunnet og at kritikken mot dem er unødvendig. Foto: Abdur-Raqib
</div><div><br></div>
STØTTER ISLAMSK RÅD NORGE: Fahad Qureshi (t.v.), Islam Net, anerkjenner at Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar gjør mye godt for samfunnet og at kritikken mot dem er unødvendig. Foto: Abdur-Raqib

Vis mer

Unødvendig kritikk av Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge har gjort mer for å forebygge radikalisering enn mange av deres kritikere.

Meninger

Den siste tiden har det vært mye kritikk rettet mot Islamsk Råd Norge (IRN) etter at styret gikk av i protest mot at Mehtab Afsar ikke ble avskjediget.

I Aftenposten har flere individer i etterkant rettet kritikk mot rådet.

I kritikken som kommer frem i Aftenposten er det nevnt at IRN ikke har gjort nok for å forebygge radikalisering, ikke har vært nok tilgjengelig for samarbeid med en konkret organisasjon, har vært sjalu på at andre fikk støtte for å forebygge radikalisering, ikke har klart å gi muslimene én felles stemme utad, ikke jobbet aktivt nok for å gi et klart bilde av islam, har vært mer opptatt av halalsertifisering enn av radikalisering, ikke vært synlige nok i samfunnsdebatten, fremstår som en gutteklubb, at kvinner og unge muslimer har hatt for lite å si og har ikke gjort godt nok arbeid med å bygge broer mellom muslimer og storsamfunnet.

Det er en rekke løse påstander uten noe håndfast å tak i. IRN har en rekke medlemsorganisasjoner som de har et godt samarbeid med. Det er urimelig at de skal ha tid til å samarbeide med enhver organisasjon som ikke er medlem hos dem.

IRN har gjort mer for å forebygge radikalisering enn mange av deres kritikere. Påstanden om at IRN har vært sjalu på at andre får statsstøtte for å jobbe med dem i det forebyggende arbeidet, høres rar ut. Det er ingen logisk grunn for at de skal ha noe problem med at flere muslimer kommer på banen for å forebygge radikalisering. I tillegg er det haugevis av organisasjoner som får statsstøtte, så det er ikke akkurat noe å være sjalu over.

Å sette IRNs arbeid med halalsertifisering opp mot arbeidet knyttet til å forebygge radikalisering gir lite mening. Dette er to forskjellige satsningsområder i IRN som de har forskjellige budsjetter for. Om IRN fikk mer statsstøtte til det forebyggende arbeidet kunne de nok prioritert det mer.

Så var det de useriøse påstandene. Er det kritikkverdig at IRN ikke har gitt muslimene en felles stemme? Vi lever i et mangfoldig samfunn hvor varierte stemmer blir verdsatt, ikke sett ned på.

Hva vil det si at IRN ikke har jobbet aktivt nok for å gi et klart bilde av islam? Hvem i denne verden har i så fall lyktes med dette? IRN prøver i hvert fall.

Hva med gutteklubb-kommentaren? Å si at IRN fremstår som en gutteklubb uten noe saklig å påpeke, virker for meg som en hersketeknikk.

Å si at IRN ikke har gjort nok arbeid med å bygge broer mellom muslimer og storsamfunnet, er kanskje ikke helt riktig? IRN har gjort mye, men kunne selvsagt gjort mer. Men å gjøre mer krever mer engasjement fra alle parter.

Å påpeke at kvinner og unge muslimer har hatt for lite å si i rådet er til en viss grad misvisende. Det er da vel ingen regler i rådet som hindrer de nevnte gruppene fra å engasjere seg? Dermed bør kritikken kanskje rettes mot de som ikke tar ansvar og blir aktive?

Nå sier ikke jeg at IRN er ufeilbarlige - ingen organisasjon er det - men det er åpenbart at kritikken i dette tilfellet er en sammenblanding av folks personlige følelser og muligens noens ønsker om selv å fremstå som løsningen på dagens samfunnsproblemer?

Jeg selv, som leder for Islam Net, vil ikke være enig med alt IRN sier eller gjør, og jeg har mine teologiske uenigheter med enkelte i IRN, men det vil ikke hindre meg i å anerkjenne at de gjør mye godt for samfunnet og at kritikken i dette tilfellet er unødvendig.

Ikke nok med at kritikken ikke holder vann, fremstillingen av kritikerne er misvisende. Så å si alle kritikerne har muslimsk bakgrunn, men representerer ikke muslimer. Det gis inntrykk av at det er misnøye mot IRN i det muslimske samfunnet, men «talspersonene» i Aftenpostens artikkel er for det meste fra ikke-religiøse organisasjoner. Hvor er kritikken fra de store muslimske organisasjonene i Norge eller det etablerte moskemiljøet?

Man kan alltid finne en tilfeldig person her og der og lage en kritikk-kampanje mot en seriøs aktør, men det vil bli gjennomskuet!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.